Selasa, 30 Oktober 2012

Sejarah Sumpah Pemuda ( EYD )


Ejaan yang disempurnakan
1928:soempah pemoeda


1990: sumpah pemuda
2010:sump4h p3mud4
2012:cumpaah? Ciyuz ? miapaaah?”