Rabu, 17 Agustus 2011

Armand Maulana & Gigi

GIGI tanpa Armand Maulana mungkin masih bisa berkarya. Tapi kalo Armand Maulana tanpa gigi, apa jadinya?